Kvalitetspolicy

Källreda Plåt & Smides övergripande kvalitetsmål är att göra rätt från början. Det ska vi uppnå genom att vi, i samråd med kund, går igenom vilka krav och önskemål som finns samt hur arbetet ska utföras. Vi ska arbeta för en hög leveranssäkerhet. Kunden ska finnas i fokus vid varje tillfälle och vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Se hela vår kvalitetspolicy här »