Leverans

Vi tar ansvar för hela transportlösningen från vår fabrik till färdigt montage. Vi ordnar med tillstånd för transport, eventuella följebilar och vägtransportledare samt mobilkranar.

Transportörerna vi anlitar har lång erfarenhet samt en bilpark som är både tekniskt och miljömässigt anpassad för våra produkter.