Montage

Montage utförs av egen personal med hjälp av inhyrda mobilkranar. Inför varje montage av våra skorstenar görs en riskanalys som delges samtliga inblandade för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

Efter utfört montage redovisas åtdragning (moment) samt kontroll av montage enligt EN1090 och biläggs i slutdokumentationen.