Ny kompetens hos Källreda Plåt & Smide AB

Krister

2016-06-09

Efter långt och trogen tjänst kommer nu vår plåtslagare Birger att trappa ned och så småningom gå i pension. Vi har glädjen att meddela att vi hittat en mycket kompetent efterträdare till Birger.
Ny ansvarig plåtslagare på Källreda Plåt & Smide är Krister Axelsson. Krister har över 35 års erfarenhet i yrket och synnerligen goda vitsord från såväl tidigare arbetsgivare som kunder.
I och med Kristers anställning utökar nu Källreda Plåt & Smide sin kompetens till att även gälla arbeten i koppar och rostfritt.
Plåtarbeten bokas företrädelsevis direkt med Krister på telefon 070-3794515.