Nyhetsarkiv

 • 2012-05-14
  Skorsten till Ljungby

  HOTAB Eldnings teknink har beställt en 40 meters skorsten till Värmeverket i Ljungby för leverans under första delen av oktober

 • 2012-05-10
  Skorsten till Täby

  E:on Värme Sverige AB har beställt skorsten till Täby för leverans under hösten 2012

 • 2012-01-19
  Order på förbindelsekanaler till Oskarshamn

  Oskarshamn Energi AB kompletterar sin beställning av skorsten med förbindelsekanaler samt montering. Kanalerna ska anslutas mot transportabla panncentraler.

 • 2011-11-29
  Skorsten till Oskarshamn

  Vi har fått order från Oskarshamn Energi AB på en skorsten till Oskarshamn. Skorstenen ska anslutas till 2 st. transportabla panncentraler.

 • 2011-10-27
  Skorsten till växthus i Jönköping

  Bravida Sverige AB har på uppdrag av Jönköpings Kommun beställt en ny skorsten samt förbindelsekanaler till Klämmestorps Växthus i Jönköping. I ordern ingår även demontering av befintliga skorstenar m

 • 2011-10-27
  Ny närvärme anläggning i Hyssna

  Vi har fått i uppdrag från Ericssons Rör AB i Svenljunga att tillverka och montera en skorsten till Hyssna vid uppförandet av ny närvärmecentral.

 • 2011-10-12
  Skorsten till Älvdalen

  Järnforsen Energi System AB har beställt en skorsten till Blybergssågen i Älvdalen, där JF uppför ny panncentral.

 • 2011-10-06
  Insatsrör Allöverket

  Vi har fått uppdrag från C4 Energi att installera insatsrör i befintlig skorsten samt förbindelsekanal från containerpanna till skorsten. Arbetet ska vara klart för driftsättning i v 49.

 • 2011-09-12
  Skorsten till Ängelholm

  Vi har fått order på skorsten till Ängelholm. Skorstenen ska av beställaren, Varalövs Trädgård AB, anslutas mot en ny fastbränslepanna.

 • 2011-09-05
  Skorsten till reservcentral i Ljungby

  Vi har fått order från Ljungby Energi AB på en skorsten till en reservcentral avsedd för olja. Skorstenen ska vara på plats under vecka 46