Nyhetsarkiv

 • 2012-01-19
  Order på förbindelsekanaler till Oskarshamn

  Oskarshamn Energi AB kompletterar sin beställning av skorsten med förbindelsekanaler samt montering. Kanalerna ska anslutas mot transportabla panncentraler.

 • 2011-11-29
  Skorsten till Oskarshamn

  Vi har fått order från Oskarshamn Energi AB på en skorsten till Oskarshamn. Skorstenen ska anslutas till 2 st. transportabla panncentraler.

 • 2011-10-27
  Skorsten till växthus i Jönköping

  Bravida Sverige AB har på uppdrag av Jönköpings Kommun beställt en ny skorsten samt förbindelsekanaler till Klämmestorps Växthus i Jönköping. I ordern ingår även demontering av befintliga skorstenar m

 • 2011-10-27
  Ny närvärme anläggning i Hyssna

  Vi har fått i uppdrag från Ericssons Rör AB i Svenljunga att tillverka och montera en skorsten till Hyssna vid uppförandet av ny närvärmecentral.

 • 2011-10-12
  Skorsten till Älvdalen

  Järnforsen Energi System AB har beställt en skorsten till Blybergssågen i Älvdalen, där JF uppför ny panncentral.

 • 2011-10-06
  Insatsrör Allöverket

  Vi har fått uppdrag från C4 Energi att installera insatsrör i befintlig skorsten samt förbindelsekanal från containerpanna till skorsten. Arbetet ska vara klart för driftsättning i v 49.

 • 2011-09-12
  Skorsten till Ängelholm

  Vi har fått order på skorsten till Ängelholm. Skorstenen ska av beställaren, Varalövs Trädgård AB, anslutas mot en ny fastbränslepanna.

 • 2011-09-05
  Skorsten till reservcentral i Ljungby

  Vi har fått order från Ljungby Energi AB på en skorsten till en reservcentral avsedd för olja. Skorstenen ska vara på plats under vecka 46

 • 2011-09-01
  Källreda Plåt & Smide är kvalificerade i Sellihca

  Källreda Plåt & Smide AB är idag kvalificerade som leverantör av produkter och tjänster till de största energibolagen i Sverige och Norge via Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System.

 • 2011-08-18
  Skorsten till Burträsk

  Vi har fått ytterligare order från Skellefteå Kraft AB. Denna gång är det leverans av skorsten till Burträsk. Skorstenen ska levereras under vecka 45.