Nyhetsarkiv

 • 2011-08-11
  Order på förbindelsekanaler

  Vi har fått en stor beställning av Olje & Pannservice på att tillverka förbindelsekanaler. Kanalerna kommer efter leverans att monteras i anläggningar som Hotab Eldningsteknik uppför.

 • 2011-08-05
  Ny skorsten till Sävsjö

  Sävsjö Energi har beställt en skorsten avsedd att kopplas ihop med en begagnad transportabel panncentral med placering i Sävsjö. Leverans sker under hösten.

 • 2011-08-02
  Leverans av skorsten till Arla, Linköping

  Efter vissa omtag i diverse korsningar i Linköping står nu skorstenen på plats inne på Arlas område i centrala Linköping. Skorsten är 35 meter hög och transporten, som i sin helhet var ca 40 meter, kr

 • 2011-07-29
  Skorsten till Högbo Bruk, Sandviken

  Vi har fått i uppdrag från Hedlunds Rörledningsfirma att leverera skorsten till Sandviken. Skorsten är tänkt att ersätta befintlig då man höjer effekten i panncentralen.

 • 2011-07-07
  Skorsten till Säffle

  Vi har fått order av Pannprojekt på att tillverka och leverera en skorsten till en ny anläggning Säffle. Anläggningen är på 3+3 MW och leverans i november.

 • 2011-07-06
  Skorsten till Raufoss, Norge

  Vi har fått en order från Hotab Eldningsteknik på att leverera en skorsten när de uppför en ny anläggning i Raufoss, Norge. Skorsten ska levereras i början av oktober.

 • 2011-07-06
  Order från NVS Installation

  NVS Installation har lagt en order avseende skorsten till en ny närvärmeanläggning i Vrigstad samt skorsten till en gaseldad anläggning i Växjö.

 • 2011-07-05
  Order på skorsten till Krokek

  Vi har fått en order från Ariterm System att leverera och montera en skorsten till Krokek. Leveransen beräknas skei början av oktober.

 • 2011-06-29
  Montage av skorsten i Nössemark

  Montage av skorstenen till Hotab Eldningsteknik vid deras anläggning i Nössemark.

 • 2011-06-10
  Förbindelsekanaler till Vaxholm

  E.on har gett oss uppdraget att tillverka och montera förbindelsekanal mellan befintlig kondensering ut till skorstenen. I leveransen ingår även demontering av skorsten som idag är kopplad till konden