Nyhetsarkiv

 • 2011-08-05
  Ny skorsten till Sävsjö

  Sävsjö Energi har beställt en skorsten avsedd att kopplas ihop med en begagnad transportabel panncentral med placering i Sävsjö. Leverans sker under hösten.

 • 2011-08-02
  Leverans av skorsten till Arla, Linköping

  Efter vissa omtag i diverse korsningar i Linköping står nu skorstenen på plats inne på Arlas område i centrala Linköping. Skorsten är 35 meter hög och transporten, som i sin helhet var ca 40 meter, kr

 • 2011-07-29
  Skorsten till Högbo Bruk, Sandviken

  Vi har fått i uppdrag från Hedlunds Rörledningsfirma att leverera skorsten till Sandviken. Skorsten är tänkt att ersätta befintlig då man höjer effekten i panncentralen.

 • 2011-07-07
  Skorsten till Säffle

  Vi har fått order av Pannprojekt på att tillverka och leverera en skorsten till en ny anläggning Säffle. Anläggningen är på 3+3 MW och leverans i november.

 • 2011-07-06
  Skorsten till Raufoss, Norge

  Vi har fått en order från Hotab Eldningsteknik på att leverera en skorsten när de uppför en ny anläggning i Raufoss, Norge. Skorsten ska levereras i början av oktober.

 • 2011-07-06
  Order från NVS Installation

  NVS Installation har lagt en order avseende skorsten till en ny närvärmeanläggning i Vrigstad samt skorsten till en gaseldad anläggning i Växjö.

 • 2011-07-05
  Order på skorsten till Krokek

  Vi har fått en order från Ariterm System att leverera och montera en skorsten till Krokek. Leveransen beräknas skei början av oktober.

 • 2011-06-29
  Montage av skorsten i Nössemark

  Montage av skorstenen till Hotab Eldningsteknik vid deras anläggning i Nössemark.

 • 2011-06-10
  Förbindelsekanaler till Vaxholm

  E.on har gett oss uppdraget att tillverka och montera förbindelsekanal mellan befintlig kondensering ut till skorstenen. I leveransen ingår även demontering av skorsten som idag är kopplad till konden

 • 2011-05-18
  Leverans av skorsten Vaxholm

  Montage av skorstenen till Vaxholm gick enligt plan. Lyftet av bottendelen påbörjades vid lunch och vid tidig kväll står skorstenen på plats med toppen 48 meter över marknivå.