Nyhetsarkiv

 • 2011-06-29
  Montage av skorsten i Nössemark

  Montage av skorstenen till Hotab Eldningsteknik vid deras anläggning i Nössemark.

 • 2011-06-10
  Förbindelsekanaler till Vaxholm

  E.on har gett oss uppdraget att tillverka och montera förbindelsekanal mellan befintlig kondensering ut till skorstenen. I leveransen ingår även demontering av skorsten som idag är kopplad till konden

 • 2011-05-18
  Leverans av skorsten Vaxholm

  Montage av skorstenen till Vaxholm gick enligt plan. Lyftet av bottendelen påbörjades vid lunch och vid tidig kväll står skorstenen på plats med toppen 48 meter över marknivå.

 • 2011-04-06
  Leverans av skorsten till Orla, Polen

  Vid leverans och montage av skorsten till Swedspan, Orla, Polen, var vi tvungna att lasta om skorstenen från vår trailer till en "specialtrailer" då marken ner till panncentralen var mindre bra. Men a

 • 2011-03-22
  Åberg & Söner investerar

  Vi har fått i uppdrag från AB Åberg & Söner att ersätta deras befintliga skorsten men en ny. I uppdraget ingår även ombyggnad av förbindelsekanalen.

 • 2011-03-22
  Ny skorsten till Nössemark

  Moelven i Nössemark ska investera i ny pannanläggning och vi har fått i uppdrag från Hotab Gruppen att leverera skorstenen.

 • 2011-03-04
  Skorsten till Kalmar

  Kalmar länssjukhus investerar i ny reservkraft och vi har fått i uppdrag från Olssons Elektromekaniska AB att leverera skorstenen.

 • 2011-03-03
  Ombyggnad i Karlsborg

  Vi ska komplettera en befintlig skorsten i Karlsborg med nytt insatsrör. Beställare är Hotab Gruppen och slutkund är SFV,

 • 2011-03-02
  Skorsten till Tyringe

  Vi har fått i uppdrag från Nakkilan Boilers Oy att tillverka och montera en skorsten då de bygger en ny anläggning till Hässleholms Energi.

 • 2011-03-02
  Ny skorsten till Tidan

  Vi erhållit en order en skorsten till Tidan från Pannprojekt AB. Slutkund är Skövde Värmeverk.