Miljöpolicy

Källreda Plåt & Smides övergripande miljömål är att nå en miljömässig, långsiktig och uthållig lönsamhet. Våra produkter och tjänster skall vara miljömässigt godtagbara. Våra insatser ska styras av myndighetskrav, kundkrav och affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Gällande miljölagstiftning ses som minimikrav för företaget och vi har som mål att överträffa kraven från dessa lagar.

Läs hela vår miljöpolicy här »