Social policy

Källreda Plåt & Smides sociala policy bygger på övertygelsen att alla människor har rätt att bedömas utifrån sin egen person och sina egna handlingar, inte utifrån härkomst, grupptillhörighet, kön eller sexuell läggning. Källreda Plåt & Smide ska sträva efter att erbjuda en arbetsplats där våra anställda kan utveckla sin potential i en öppen och inspirerande arbetsmiljö. Vi ska bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och med en hög etisk standard där alla medarbetare visar hänsyn och respekt för såväl kollegor, kunder och konsumenter som för företaget i sig...

Läs hela vår sociala policy här »