Alkohol- och drogpolicy

Källreda Plåt & Smide ska vara en drogfri arbetsplats. Drogpåverkan på arbetet och drogmissbruk skapar en osäker och riskfylld arbetsmiljö för alla i företaget, med åtföljande sociala störningar samt produktionsstörningar. Med droger avses alkohol, narkotika, anabola steroider samt trafikfarliga mediciner.

Se hela vår alkohol- och drogpolicy här »