Skorstenar & stålkonstruktioner

Vi har varit i branschen i över 40 år, vilket har gett mångårig erfarenhet som vi kompletterar med tekniskt kunnande och ny maskinpark. Genom åren har vi tillverkat och levererat mer än 2 000 stålskorstenar. Under de senaste åren har vi alltmer även inriktat oss på stålkonstruktioner. 

Vi är idag specialister inom industriskorstenar, stålskorstenar, rökrör, stålkonstruktioner, byggnadsstål, kabeltrummor i stål mm.

Företaget är idag certifierat enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och innehar svetslicenser enligt EN-287. Inom företaget kan vi även utföra visuella kontroller med egen behörig personal. Vi är också certifierade enligt SS-EN 1090-1 EX3, vilket innebär att vi, bland de första i Sverige, får CE-märka våra skorstenar och stålkonstruktioner.

För konstruktionsberäkningar och ritningar på skorstenar har vi samarbete med externa byråer som ständigt håller sig uppdaterade med senaste normer och bestämmelser.

Bland våra kunder återfinns pannleverantörer, energibolag, byggbolag, industrier, rörinstallatörer, kommuner och landsting med flera.

Kontakta oss så berättar vi mer.